Az épület története

Vas megye és Szombathely város vezetői a Smidt Múzeum anyagának bemutatására a Hollán Ernő utca 2. számú házat bocsátották rendelkezésre, mely Szombathely egyik legrégibb épülete, műemlék.

Az épület története kapcsolódik Vas megye és Szombathely város kultúrtörténetéhez és oktatásügyéhez. A polgárság régóta sürgette egy gimnázium létesítését. Zichy Ferenc győri püspök 1772-ben Mária Terézia jóváhagyásával megalapította és püspöki várának telkén felépíttette az egyemeletes iskolát, a gimnázium épületét. 1773 -ban a helyi viszonylatban palotaszámba menő épület a középkori vár egyik sarokbástyájára és a K-Ny-i várfalakhoz tartozó kazamaták egy részére épült. A kezdetben négy-, majd hatosztályos iskolában ferences rendi, majd világi papok, később premontrei szerzetesek tanítottak. 1894-ig hat tanteremben és egy rajzteremben folyt az oktatás. Ekkor épült fel a Széchenyi utcában a jelenlegi Premontrei Gimnázium és itt folyt tovább a tanítás.

Az utóbbi száz esztendőben a Hollán Ernő utca 2. számú épületben működött a róm. kat. egyházmegyei majd Martineum nyomda, cserkészotthon, különféle egyházi egyesületek, gyógypedagógiai általános iskola. Az 1968-as év fordulópontot jelentett. Ekkor kezdődött meg az épületnek múzeum céljára történő átalakítása, mely 1971-ig tartott.